Qualenica

Quality Galenics
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Home > Farmaceutisch bereiden > Verplichte grondstoffen in de apotheek

Verplichte grondstoffen in de apotheek

Lijst van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die in de vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm waarvan zij het enige actief bestanddeel uitmaken, voorhanden moeten zijn in de apotheken, [...] en in een hoeveelheid die ten minste gelijk is aan de kleinst op de markt beschikbare verpakking van het vergund geneesmiddel, van de grondstof die voldoet aan het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden, of van het medisch hulmiddel. (ERRATUM, zie B.St. van 02-05-2018, p. 37259)

Actieve stof  Hoeveelheid
Acetylsalicylzuur  10 g per os
Adrenaline  1 mg injecteerbaar in ampul en 1 auto-injector
Antiseptische oplossing in eenheidsdosis  5 doses
Atropine  20 mg injecteerbaar
Clotiapine  400 mg injecteerbaar
Dexamethason of betamethason  20 mg injecteerbaar
Diazepam  50 mg injecteerbaar
Furosemide of een ander lisdiureticum  100 mg injecteerbaar
Fysiologisch oplossing voor injectiepreparaten  500 mL
Fytomenadion  50 mg
Glucagon  1 mg injecteerbaar
Glucose  20 g injecteerbaar
Haloperidol  25 mg injecteerbaar
Haloperidol  30 mL druppels voor oraal gebruik (2 mg/mL)
Heparines met laag moleculair gewicht  100.000 I.E. injecteerbaar
Hyoscinebutylbromide  360 mg injecteerbaar
Insulines (injectieoplossing in een patroon) met snelle werking  1.500 I.E.
Ipratropium  1 doseeraërosol
Isosorbidedinitraat voor sublinguale of orale toediening of voor injectie  250 mg
Kaliumjodide  100 g voor oraal gebruik
Metamizol  12 g injecteerbaar
Methylprednisolone  400 mg per os
Methylprednisolone (natriumsuccinaat)  120 mg injecteerbaar
Metoclopramide  60 mg injecteerbaar
Midazolam  650 mg injecteerbaar waarvan: 10 x 15 mg/ampul en 10 x 50 mg/ampul
Morfine  1 g direct werken per os
Morfine  400 mg injecteerbaar waarvan tenminste : 10 x 30 mg/ampul
  10 x 10 mg/ampul
Oxytocine  50 I.E. injecteerbaar
Paracetamol  100 g
Perfusievloeistof (glucose 5 % fysiologisch)  1 verpakking van 100 mL en 1 verpakking van 500 mL
Rifampicine (+ de nodige excipiëntia voor de bereiding van 500 mL suspensie voor pediatrie met 2 % rifampicine TMF)  10 g
Salbutamol  1 doseeraërosol
Scopolamine  2,5 mg (10 x 0,25 mg) injecteerbaar
Water voor injecties  100 mL

 

Medische hulpmiddelen  Hoeveelheid
Steriele naalden IM 21G  10
Naalden trocart 18G1 1/2  2
Injectiepen voor insuline met snelle werking  1
Steriele injectiespuiten van 1 mL, 2 mL, 5 mL en 10 mL  5 van elk
Spuiten voor sondevoeding van 60 mL  2
Perifere, korte katheters met kraan CH 20 en 24  5 van elk
Expansiekamer voor volwassenen en voor baby's  1 van elk
Perfusiesets  5
Steriele kompressen van verschillende afmetingen  25
Maagsonde CH 12  1
Ademhalingsmasker voor eenmalig gebruik, van het type FFP2  10
Lange blaassonde CH 14  1
Kleefband  5
Steriele doorschijnend kleefverband, klein model  1
Steriele kleefstrookjes voor het aaneenhechten van de huid  1 verpakking van 5
Crêpeverband  1
Handschoenen  5 paar small, 5 paar medium, 5 paar large
Steriele handschoenen voor chirurgie  3 paar small, 3 paar medium, 3 paar large
Kraan met drie wegen  1
Koortsthermometers  1

Deze medische hulpmiddelen mogen geen latex bevatten."

Pharmaceutical Preparation Categorie: 

Uw contactpersoon:

Voor gebruiksvoorwaarden, zie onze disclaimer