Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 19 januari 2023

Wat is het verschil tussen de beschikbare suppobasissen?

We merken een drietal basissen op de markt:

- Suppocire as2x: 3490919
- novata b: 4389847
- WitepsolH15: 4428959

Antwoord

Suppocire AS2X is een zetpilmassa met additieven. De belangrijkste is Tween. Daar waar men een Span zou verwachten ter vorming van een W/O emulsie. Mogelijks vreest de fabrikant dat dit de absorptie zou compromiteren. 

Novata B heeft een tamelijk laag smeltpunt 33,5°C en een kort stollingstraject wat goed is voor suspensie-zetpillen.

Witepsol H 15 heeft een laag hydroxylgetal tussen 5 en15 wat vereist is voor geneesmiddelen als paracetamol, salicylzuur, diclofenac, indomethacine.